Araç Lojistikçileri tüzük değişikliğine gitti

- www.taşımacılar.com - Okunma Sayısı : 1429

ARLOD, ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu gibi taşıma türlerinde araç taşımacılığı ve lojistik hizmeti yapan tüm aktörleri dernek çatısında toplamak için tüzük değişikliğine gitti.

Dernek Tüzüğü'nün "Madde: 6 – Üyelik" maddesinde yapılan değişiklikle bu maddede belirtilen Yetki Belgesi ve özelliklere sahip firmaların da ARLOD'a (Araç Lojistikçileri Derneği) üye olabilmelerinin önü açıldı.

Yapılan tüzük değişikliği sonrası, derneğe üyeliği kapsayan maddenin yeni şekli şöyle:

Madde : 6 - ÜYELİK

Derneğe, gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri, asli, fahri ve onursal üye olarak belirlenir. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas mukavelesinde yer alan esaslara göre saptanır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Atama ve değiştirme, Derneğe noter marifetiyle veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bir gerçek kişi kendi adına ve bir veya birden fazla tüzel kişi adına derneğe üye olamaz.

Derneğin asli üyeleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen C2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı yapan, L1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, L2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, R1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, R2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, PDI (araç teslim öncesi kontrol ünitesi) teknoloji hizmeti sunan, freight forwarder (taşıma organizatörü, nakliye komisyoncusu) lojistik hizmeti veren, Ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık gibi taşıma türlerinde araç taşımacılığı ve lojistik hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu tüzel kişilerin ortak, hissedar, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdüre bağlı üst düzey yöneticisi olarak şirketini temsile yetkili bulunan ve derneğin amacını benimseyerek dernek üyeliğine kabul edilen kişilerdir. Asli üyelerin oy hakkı vardır.

Derneğin fahri üyeleri, 24 üncü maddede belirtilenler ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen G2 yetki belgesine sahip uluslararası kargo taşımacılığı acenteliği yapan, H2 yetki belgesine sahip uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan ve M3 yetki belgesine sahip uluslararası kargo işletmeciliği yapan kişilerdir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin onursal üyeleri, alanlarında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişimine fikri katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğe asli, fahri ve onursal üye olmak isteyenlerin, 2 asli üye tarafından yazılı olarak tavsiye edilmesi şarttır.

www.tasimacilar.com