ARLOD: 2008’de yüzde 20 büyüme bekliyoruz

- www.lojistikhaber.com - Okunma Sayısı : 1526

ARLOD Başkanı Adnan Ağaçlı, 2007'de sektörde yüzde 35'lik bir kaybın yaşandığını, ancak, hedeflerini yakaladıklarını, döviz ve enflasyonun negatif etkisine rağmen genel büyüme trendinin sektörü de olumlu yönde etkilemeye devam edeceğini ve 2008'de yüzde 20 büyüme beklediklerini açıkladı

Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, araç lojistiğinin 2008 yılı beklentilerini açıklayarak 2007 yılı değerlendirmesini yaptı.

Ağaçlı, 2008 yılı için, Türkiye otomotiv sektöründe olumlu gelişmelerin yaşanacağını, bu gelişmeler ışığında, sektör için en az yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme tahmin ettiklerini açıkladı.

Lojistik ve taşımacılık sektörünün giderek canlanacağını kaydeden Ağaçlı, "Türkiye'de büyüyen bir görüntü sergilendiğinde, hiç bir şey yapamazsınız dahi oluşan esinti sizleri ve bizleri öne doğru ittiği için büyümek mecburiyetinde kalıyorsunuz.

Dövizin düşüşünün negatif etkisi, yüzde 10 enflasyon yüzünden taşımacılık sektörü ve bazı sektörler zor bir süreçten geçmesine rağmen hizmet veren firmaların mücadele etmesi hatta ayakta kalması da büyük başarı olmuştur" dedi.

Yetkililerden yasal değişiklik ricası

Ağaçlı, Avrupa'ya giden araçların vergisiz yakıt alabildiğine işaret ederek, "Arlod Araç Lojistikçileri Derneği Başkanı olarak, Türki devletlere giden araçlarında böyle bir imkandan faydalanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını yetkililerden rica ediyorum" dedi.

2007 yılına 2 ayrı pencereden bakış

2007 yılına iki ayrı pencereden bakmak gerektiğini belirten Ağaçlı, "birincisi, Türkiye'ye yabancı lojistik şirketlerinin ilgisinin artığını memnuniyetle görüyoruz. İkincisi, iç piyasalardaki durum. Otomotiv sektöründe 2007 senesi, 2006'ya göre kötü başlamış ve yılın ilk yarısında satışlarda yüzde 35'lik kan kaybı meydana gelmiştir" dedi.

Hedefler yakalandı

Bu olumsuzluğa rağmen, sektörün yılın son dört ayında kendini toparlamayı başarabildiğinin altını çizen Ağaçlı'ya göre, yılın ilk yarısında satışların bu derece gerilemesinin herkes tarafından bilinen birkaç nedeninin olduğunu düşünüyor.

Bunlardan bir tanesi genel seçimler bir diğeri ise Cumhurbaşkanlığı seçin süreci.

Bu anlamda, gündem ekonomiden çok siyasi ortamın yoğunluğu ile geçen bir dönem oldu ve bu durum zincirin son halkası gibi Türkiye'de her alanda rahatsızlıklar meydana getirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen otomotiv sektörünün, 2007 yılı için hedeflediği 600 bin binek ve hafif ticari araç satışında, yılsonu itibariyle 593 bin civarında bir rakamla yakalamayı başardı.

ARLOD, 19 Şubat'ta toplanıyor

ARLOD Mali İşler Sorumlusu Harun Elmas, 2008 yılı seçimli genel kurul toplantısının 19 Şubat 2008' tarihinde yapılacağını söyledi.

Ağaçli Petrol Tic. Ltd. Şti. Sahibi Adnan Ağaçlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü derneğin 10 firmadan 20 üyesi 19 Şubat'ta İstanbul'da toplanacak.

ARLOD'un 2007 yılı faaliyetlerinden bazıları

ARLOD – AUTO DROM işbirliği çerçevesinde Şoför Eğitimi

ARLOD 2007 yılında önceliği şoför eğitimine vermiştir. Bu proje kapsamında, ARLOD – OTODROM İşbirliği ile iki tam gün SKIDTRUCK Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitimini içeren, Tır ve Oto taşıyıcı treyler üzerinde uygulamalı Teorik & Pratik Şoför Eğitim programı organize etmiş ve bu sayede toplam 783 şoför eğitilmiş ve hak kazandıkları sertifikalar ile sektöre kazındırılmış oldu. Ayrıca, bu şoförlerden 153'üne psikoteknik eğitimi programı uygulanmıştır.

ECG Otomotiv Lojistiği Konferansı 2007 - İstanbul

Avrupa Oto Taşıyıcıları Derneği'nin (ECG) her yıl düzenlediği Uluslararası Otomotiv konferansı, ARLOD'un co-sponsorluğunda 4-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Hyatt Regency Otel'de gerçekleştirildi.

Konferansa Otomotiv lojistiği alanında Avrupa çapında faaliyet gösteren önemli firmalardan yaklaşık 250 kişi, Türkiye'den de sektörün önde gelen isimleri katıldı. Toplam 90 üyenin bir araya gelmesi ile oluşan ECG'ye Türkiye'den de 9 lojistik firması üye. Türk firmalardan İlçe Taşımacılık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çetinkaya ise son iki dönemdir ECG' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Avrupa da lojistik ile ilgili yeni mevzuatların etkilerinin tartışıldığı konferansta, ayrıca büyüyen pazarlar Rusya, Doğu Avrupa ve Türkiye lojistik ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirildi. Konferansta Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat Aydın'da Türkiye'nin karayolu lojistiği ile ilgili, katılıcılara genel bir bilgiler verdi. Türkiye'nin makro ekonomisindeki iyileşmenin, taşımacılık, ulaştırma ve lojistik alanında da mevcut olduğunu dile getiren Aydın, "Türkiye'de AB'ye uyum çerçevesinde son 5 yılda kanunlar çıkarıldı. Düzenlemeler yapıldı. Bunlar karayolu kanunu, karayolu yönetmeliği, mesleki yeterlilik yönetmeliği. Bu kanunlarla biz tüm karayolu lojistiğinde faaliyet gösteren aktörleri lisansladık. Şu ana kadar Türkiye'de yurt içi ve uluslararası taşımacılık alanında 270 bin işletmeci lisans aldı ve bunu otomasyon sistemine aktardık. Bu çerçevede karayolu lojistiğinin standartları yükseltilmeye çalışıldı."dedi.

Denetimlere ağırlık verilecek

Araç muayenelerinin Avrupa standartlarında yapılmasının sağlanması amacıyla bu hizmeti özelleştirdiklerini ifade eden Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü, "Araç muayene istasyonları önümüzdeki yıldan itibaren Türk – Alman ortaklığında, girişimciler tarafından özel sektör eliyle gerçekleştirilecek. Lojistik faaliyetinde bulunan taşıtların denetimleri ağırlıklı işimiz olacak. Yine yolcu taşımacılığına yönelik düzenlemeler de mevcut. Yine lojistik için çok önemli bir konu tehlikeli maddelerin taşınması. Bununla ilgili uluslararası bir sözleşmeye taraf olduk."

Türkiye Küresel aktör olmaya aday

Aydın, Türk ekonomisinin gümrük birliğinden sonra tamamen dışa açıldığını, dünyaya bu konuda entegre olunduğunu belirterek şöyle devam etti, "Türk milli gelirimizin yarısına yakınını dış ticaretle gerçekleştiriyoruz. Böylesine yüksek bir ticaret de, taşımacılık ve lojistik demektir. Bunun kesintisiz sürdürülmesi için uluslar arası taşıma alanında ülkemizin önündeki engellerin azaltılması ya da kaldırılması gerekiyor. Yapılan bu çalışma ve düzenlemeler Türkiye'yi uluslararası anlamda, küresel lojistikte önemli bir aktör olmaya yakınlaştırdı. Bakanlık olarak lojistik sektöründe varmak istediğimiz yerin ne olduğunu stratejik bir plan yaparak belirledik."Otomotivin, Türkiye'nin ihracat kaleminde bir numara olduğunu belirten Aydın, 2003 ile 2007 yılları arasında bu sektörde gerçekten çok önemli gelişmeler yaşandığını ve bu gelişmeyi bütün veriler ve rakamların gösterdiğini sözlerine ekledi.

ARLOD'dan UND ve RODER'e Ziyaret ve işbirliği

UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin İstanbul'daki merkezini ziyaret eden ARLOD Araç Lojistikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, Başkan Yardımcısı Hakan Albayrak, Başkan Yardımcısı G. Osman Küçükertan, ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gürsoy, Araç Lojistiği alanında yaşadıkları sıkıntıları UND Yönetimiyle paylaştılar. Her ne kadar özel bir taşımacılık türü olsa da araç lojistikçilerinin de vize ve geçiş belgesi sorunları yaşadıklarını belirtiler.

Yaptıkları iş gereği uluslararası nakliyenin içerisinde olduklarını kaydeden ARLOD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, Avrupa, Rusya ve diğer Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) üyesi ülkelerle gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi (KEİK), Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUK) toplantılarına müdahil olmak istediklerini söyledi.

ARLOD Araç Lojistikçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Ağaçlı başkanlığında, RODER Genel Merkezi'nde RODER başkan vekili Erol Soylu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sektörün faaliyet konularında mevcut yada yaşanabilecek sorunlarının önceden tespit edilip, giderilmesi konusunda ilgili merciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunulması, KEK ve KUKK toplantıları ve diğer Uluslararası toplantılar öncesinde görüş teatisi ve birlikte hareket etme kararı alındı.

ARLOD, sektörel potansiyeli artırmak ve üye yelpazesini genişletmek maksadıyla tüzük değişikliği yaptı

ARLOD Araç Lojistikçileri Derneği, Ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık gibi taşıma türlerinde araç taşımacılığı ve lojistik hizmeti yapan tüm aktörlerin derneğimiz çatısı altında bir araya gelebilmesi, derneğimizin amacı doğrultusunda sektörün sorunları görüşmek, işbirliği ortamında ortak çözümler bulabilmek ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle taraflar arasında gerekli entegrasyonu sağlayabilmek amacıyla tüzük değişikliği yapmıştır.

Bu anlamda Derneğin asli üyelerinin, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen C2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı yapan, L1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, L2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği yapan, R1 Yetki belgesine sahip Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, R2 Yetki belgesine sahip Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapan, PDI (araç teslim öncesi kontrol ünitesi) teknoloji hizmeti sunan, freight forwarder (taşıma organizatörü, nakliye komisyoncusu) lojistik hizmeti veren, Ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık gibi taşıma türlerinde araç taşımacılığı ve lojistik hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu tüzel kişilerin ortak, hissedar, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdüre bağlı üst düzey yöneticisi olarak şirketini temsile yetkili bulunan ve derneğin amacını benimseyerek dernek üyeliğine kabul edilen kişilerdir.

Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O

Öğrencileri için Teknik Gezi Düzenlenmesi

Arlod – Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O ile işbirliği çerçevesinde iki teknik gezi planlandı. Öğrencilerin saha ziyaretleri için planlanan bu iki teknik gezinin birincisi Omsan Lojistik A.Ş.'nin ikincisi ise Mer-Tur Otomotiv ve Taşm.Ltd.Şti.'nin üstlenmesi kararlaştırıldı. Birincisi 28.11.2007 tarihinde Omsan Lojistik A.Ş.'nin Bursa Tesislerine yapıldı. İkincisinin ise yeri ve zamanı eğitim süreci içerisinde belirlenerek Mer-Tur Otomotiv'in Şekerpınar tesislerinde yapılacaktır.

Liman projesi

Arlod Üyelerinin katılımı ile Marmara bölgesinde sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek uygun konumda Liman bulunması için çalışmalara başlatılmış olup, bu konuda gerekli girişimler ve çalışmalar devam etmektedir.

Yurtdışı ortak yatırımlara katılım projesi

Arlod Yönetim Kurulu önderliğinde Sektörün uluslararası boyutununda daha yoğun çalışabilmesi için Yurtdışında şirket kurulması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

ARLOD üyesi firmalar

Ağaçli Petrol Tic. Ltd. Şti.
Ak-Soy Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti.
Ant Uluslararası Taş. Tic. Ltd. Şti.
Bahadiroğlu Ulus. Nak. İnş. Tur. Petr. Ürünl. Gıda Tic. Ltd. Şti.
İlçe Taşımacılık A.Ş.
Me-Par Nakliyat Ve Tic. A.Ş.
Mer-Tur Otomotiv Ve Taşımacılık Ltd. Şti.
Mobitaş Uluslararası Taşımacılık Ve Tic. Ltd. Şti.
Omsan Lojistik A.Ş.
Selamoğlu Uluslararası Nakliyat Ve Tic. A.Ş.