ARLOD, Bakan Çağlayan’a sorunları anlattı

- Taşıyanlar Dergisi - Okunma Sayısı : 1729

ARLOD (Araç Lojistikçileri Derneği) Yönetim Kurulu 6 Temmuz'da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Müsteşar Ahmet Yakıcı'yı ziyaret ederek oto taşımaları, hafif ticari araç taşımaları ve benzeri taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı römorklara ilişkin gabari (dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği) sorunu, karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte düzeltme talebi ve Irak (Habur) sınır kapısında giriş ve çıkışta yaşanan sorunlarla ilgili bilgileri paylaştılar.

ARLOD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, AB'ye üye ülkelerin araç taşımalarında uyguladığı dolu romörk yükseklik değerine bakıldığında, her ülkenin şartları gereği değerler benimsemiş olduğu, AB ülkeleri genelinde herhangi bir zorunluluk ve standardın getirilmediği, AB ülkeleri bu konudaki esnekliği, ilgili ülkelerin Araç Taşıma sektörünün önünü açtığı, ancak biz de ise bu konuda sıkıntı yaşandığını vurguladı. Ağaçlı, bitmiş araç lojistiği yapan firmalar adına dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği için hiç olmazsa yüzde 10'luk bir tolerans tanınması gerektiğini ve yeni azami yüksekliğin 4.40 metre olarak revize edilmesini talep etti.

Adnan Ağaçlı, Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesinin (b) bendinde yer alan araç azami yüksekliği 4.00 metre ile sınırlandırıldığı ancak, bugüne kadar 4.90 metre yüksekliğe kadar olan taşımaların trafik güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye düşürmediği son 30 yıllık süreçte yapılan taşımalarda tespit edildiğini hatırlattı.

Ağaçlı, 4 metre yükseklik tenteli araçlar için alınan standart bir uygulama olduğunu fakat bizler özel taşıma yaptığımız için bu yükseklik yeterli olmadığını, ayrıca Avrupa'da bizim gibi taşıma yapan araçlara limit konmadığını belirtti.

Yüksek cezalar can yakıyor

Adnan Ağaçlı, yaptığı bu tespitten sonra, "Biz nakliye işindeki firmalar çok az kar marjıyla çalıştığımız için bu yüksek cezalar canımızı çok yakmakta, mevcut kanun ve yönetmeliklerde öngörülen 4,00 metre yükseklik sınırının aşılmasından dolayı araç taşıyıcı Tır'ların herbirine kesilen bin 500.-TL ile 3 bin 500.-TL arası yüksek miktarda cezalar, bizleri çok büyük sıkıntıya sokmaktadır. Bu paraları 2 ayda kazanamıyoruz. Söz konusu cezaların getirdiği maddi külfetin yanısıra Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan ve taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) bendine (yükseklik ihlaline) karşı toplam 10 kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmış olması, YetkiBelgesi sahiplerinin, yetki belgesi iptali yaptırımıyla karşı karşıya bırakması kuvvetle muhtemel" diye konuştu.

Bu durumda, sektörün iş yapamaz hale geleceğini aktaran Ağaçlı, şöyle devam etti: "AB normlarında araç taşımaları dikkate alındığında, ilgili kanun ve yönetmelikler eksik yorumlandığı düşüncesindeyiz. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde öngörülen 4,00 metre yükseklik sınırına uymak için römork kapasitesinin altında eksik yükleme yapılması gerekmektedir. Bu durum hem trafiğe daha çok sayıda Tır'ın çıkmasına, daha çok akaryakıt tüketimine ve araç satış fiyatlarında artışlara neden olacak, ekonomiye de ilave maliyet getirecektir. Ayrıca, piyasa koşullarının öngördüğü navlun ücretleri göz önüne alındığında; Römorklara eksik yükleme yapıldığı zaman sefer başına navlun ücreti düşecek, tam kapasite yüklendiğinde söz konusu cezalar navlun ücretini alıp götürecektir. Sektörümüz her iki durumda vereceği hizmetten para kazanamayacağı gibi bu taşıma işini ya zararına yapacak yada sektörümüz bu hizmeti vermekten vazgeçecektir. Bu anlamda, konunun önemine ve çözümüne binaen dolu araç taşıyıcı römork yüksekliğinin 4.40 metreye çıkarılması gerekmektedir."

Adnan Ağaçlı, son olarak Bakan ve Müşteşar'dan karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte düzeltme talebini ve Irak (Habur) sınır kapısında giriş ve çıkışta yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olması maksadıyla Habur sınır kapısına ilave olarak acilen yeni bir sınır kapısının açılmasını talep etti.

Bakan, ARLOD Araç Lojistikçileri Derneği heyetinin yaptığı sunumun ışığında kendilerine sunulan dosyanın incelenmesini, sorunun tespiti ve çözüm önerileri Müşteşar'dan raporlamasını rica etti ve çözümü için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ivedilikle görüşülmesi ve teklifin yeni yasama dönemine yetiştirilmesi talimatını verdi.