ARLOD, Bakan Çağlayan’ı ziyaret ederek sorunlarını anlattı

- Lojistik Haber - Okunma Sayısı : 1777

Arlod Araç Lojistikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı ve Yönetim Kurulu diğer üyeleri ile birlikte, 6 Temmuz 2012 Cuma günü, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu, Zafer Çağlayan ve Müsteşar Ahmet Yakıcı'ya dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği sorunu hakkında bilgi verdi.

Görüşme gündemi

. Derneğin genel anlamda bakan ve Müsteşara tanıtılması, temsil ettiği sektörün en üst organı olarak halen araç lojistiği sektöründe yaşanmakta olan oto taşımaları, hafif ticari araç taşımaları ve benzeri taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı römorklara ilişkin gabari (dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği) sorunu,

· Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte düzeltme talebi,

· Irak (Habur) sınır kapısında giriş ve çıkışta yaşanan sorunları

Bu toplantıda özetle aşağıdaki konular görüşülmüştür. Öncelikle, Sayın Bakana dosya halinde ziyaret sebebi olan Türkiye'deki dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği problemlerini kapsayan bir dosya sunuldu

ARLOD: "Dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği 4.40 metreye çıkarılsın"

Bu konuda Başkan Adnan Ağaçlı, Bakan ve Müsteşara; AB'ye üye ülkelerin Araç taşımalarında uyguladığı dolu romörk yükseklik değerine bakıldığında, her ülkenin şartları gereği değerler benimsemiş olduğu, AB ülkeleri genelinde herhangi bir zorunluluk ve standardın getirilmediği, AB ülkeleri bu konudaki esnekliği, ilgili ülkelerin araç taşıma sektörünün önünü açtığı, ancak Türkiye'de ise bu konuda sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Buradan hareketle, bitmiş araç lojistiği yapan firmalar adına dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği için hiç olmazsa yüzde 10'luk bir tolerans tanınması gerektiğini kaydeden Ağaçlı, yeni azami yüksekliğin 4 metre 40 santim olarak revize edilmesini talep etti.

Arlod Yönetimince, ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 128. maddesinin (b) bendinde yer alan araç azami yüksekliğinin 4 metre ile sınırlandırıldığı ancak, bugüne kadar 4.90 metre yüksekliğe kadar olan taşımaların trafik güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye düşürmediğini Bakan'a son 30 yıllık süreçte yapılan taşımalarda tespit edildiği hatırlatıldı.

ğaçlı, 4 metre yüksekliğin tenteli araçlar için alınan standart bir uygulama olduğunu, fakat kendilerinin özel taşıma yapmaları nedeniyle bu yüksekliğin yeterli olmadığını, ayrıca Avrupa'da Türkiye gibi taşıma yapan araçlara limit konmadığını belirtti.

Ağaçlı, yaptığı bu tespitten sonra, "biz nakliye işindeki firmalar çok az kar marjıyla çalıştığımız için bu yüksek cezalar canımızı çok yakmakta, mevcut kanun ve yönetmeliklerde öngörülen 4,00 metre yükseklik sınırının aşılmasından dolayı araç taşıyıcı Tır'ların herbirine kesilen 1.500.-TL ile 3.500.-TL arası yüksek miktarda cezalar, bizleri çok büyük sıkıntıya sokmaktadır. Bu paraları 2 ayda kazanamıyoruz. Söz konusu cezaların getirdiği maddi külfetin yanısıra Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan ve taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) bendine (yükseklik ihlaline) karşı toplam 10 kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmış olması, Yetki Belgesi sahiplerinin, yetki belgesi iptali yaptırımıyla karşı karşıya bırakması kuvvetle muhtemel olduğunu belirti. Bu durumda, sektörün iş yapamaz hale geleceğini şu cümlelerle özetledi; AB normlarında araç taşımaları dikkate alındığında, ilgili kanun ve yönetmelikler eksik yorumlandığı düşüncesindeyiz. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde öngörülen 4,00 metre yükseklik sınırına uymak için römork kapasitesinin altında eksik yükleme yapılması gerekmektedir. Bu durum hem trafiğe daha çok sayıda Tır'ın çıkmasına, daha çok akaryakıt tüketimine ve araç satış fiyatlarında artışlara neden olacak, ekomoniye de ilave maliyet getirecektir. Ayrıca, piyasa koşullarının öngördüğü navlun ücretleri göz önüne alındığında; Römorklara eksik yükleme yapıldığı zaman sefer başına navlun ücreti düşecek, tam kapasite yüklendiğinde söz konusu cezalar navlun ücretini alıp götürecektir. Sektörümüz her iki durumda vereceği hizmetten para kazanamayacağı gibi bu taşıma işini ya zararına yapacak yada sektörümüz bu hizmeti vermekten vazgeçecektir" dedi.

Bu anlamda, konunun önemine ve çözümüne binaen dolu araç taşıyıcı römork yüksekliğinin 4.40 metreye çıkarılması teklifini yineledi.

"Habur sınır kapısına ilave olarak acilen yeni bir sınır kapısı açılsın"

Son olarak Bakan ve Müşteşar'dan karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte düzeltme talebini ve Irak (Habur) sınır kapısında giriş ve çıkışta yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olmasını talep eden Ağaçlı, bu maksatla Habur sınır kapısına ilave olarak acilen yeni bir sınır kapısının açılmasını önerdi.

Bakan, Arlod Araç Lojistikçileri Derneği heyetinin yaptığı sunumun ışığında kendilerine sunulan dosyanın incelenmesini, sorunun tespiti ve çözüm önerileri müşteşardan raporlamasını rica etti ve çözümü için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ivedilikle görüşülmesi ve teklifin yeni yasama dönemine yetiştirilmesi talimatını verdi.

Katılımcılar

Zafer Çağlayan
Bakan

Ahmet Yakıcı
Müsteşar

Fatih Turhan
Lojistik Dairesi Başkanı

Ali Akyol
Akyol Trans Taşm.ve Depoculuk Dış Tic.Ltd.Şti.

Adnan Ağaçlı
Ağaçlı Petrol Tic.Ltd.Şti.

Ahmet Günenç
Gefco Taşm.ve Lojistik A.Ş

Anıl Gülaç
Mobitaş Ulusl.Taşm.ve Tic.Ltd.

Cem Eker
Ant Lojistik Ltd.Şti.

Cevdet Ağaçlı
Ağaçlı Petrol Tic.Ltd.Şti.

Harun Elmas
Arlod Araç Lojistikçileri Derneği

İzzet Salah
Selamoğlu Nakliyat ve Tic.A.Ş.

Ömer Göngör
Mer-tur Otomotiv Taşm.A.Ş.

Ömer Gürsoy
Me-par Nakliyat ve Tic.A.Ş.