Dijital Takograflarda yeni standartlar

Dijital Takograflarda yeni standartlar
(Taşımacılar Gazetesi) Okunma Sayısı : 3391

Türkiye'de dijital takograf uygulaması bir yılını doldurdu. Hukuki alt yapı, oluşturulsa da, ciddi eksiklikleri var. Dijital Takograf konusunda bilinenler, bilinmeyenlerden fazla.

Türkiye sistemi kurup işletmek için çabalarken, sisteme 2006 yılında geçmiş olan AB ülkeleri, sistemi daha kolay yönetilebilir hale getirmek, takograflardaki güvenlik zafiyetlerini gidermek, etkinliklerin gerçeğe yakın şekilde hesaplanabilmesi için, dijital takograflara yeni özellikler kazandırılmasına karar verdi ve bu konudaki direktifi (1266/2009 )16 Aralık 2009 da yayınladı. Bu direktif, doğrudan 3821/85/EEC direktifinin eklerinin de değiştirilmesini gerektiriyor. AETR sözleşmesi de, takograflarla ilgili olarak 3821/85/EEC direktifinin eklerinin, AETR sözleşmesinin de ekleri olduğunu hükmetmektedir. Dolayısı ile ülkemiz hem AETR kapsamında ve hem de AB mevzuatına uyum kapsamında, getirilen değişikliklere uymak zorunda. Bu nedenle, bu hususlar, 22 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 3821/85/AT yönetmeliğinin eklerinde de yer alıyor.

Bu yeni kuralların bir kısmı 2011 yılında bir kısmı 2012 yılında yürürlüğe girecek. Bu teknolojik yenilikler bazı nakliye şirketlerinin hoşuna gidecek, bazılarını ise memnun etmeyecek. Ancak, şirketlerin bu gelişmeleri bilmesinde ve alım kararlarında göz önünde bulundurmalarında büyük fayda var.

Yeni nesil dijital takografların devreye girmesi eski nesil takografları kullanım dışı bırakmayacak. Bu tarihlerden önce takılan takograflar kullanılmaya devam edecek.Takografın donanımı (İşlemci,RAM vs..) destekliyorsa, yazılım güncellemesi ile yeni standartlara yükseltilebilecektir. Belirtilen tarihlerden sonra üretilen ve piyasaya sürülen dijital takograflar, yeni kriterleri karşılamak zorunda olacak. Peki nedir bu değişiklikler?

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler:

UTC saat ayarı veya güncellemesi bir kalibrasyon işlemi olarak kabul edilmeyecektir.

Takograftan veri indirme zamanı kısaltılacaktır (Mevcut takograflarda 9-45 dakika arasında sürmektedir.)

1 dk. İçinde ki en uzun süreli etkinlik, o dakikanın tümü için kabul edilecektir. Etkinlikler eşit süreli ise en son etkinlik esas alınacaktır.

Sürüş başlangıç ve bitimlerinde, sürüş başlangıç ve bitişindeki ülke bilgisinin girilmesi gerekmektedir.1 Dk. İçinde birden fazla bilgi girildiğinde, en son girilen bilgi kaydedilecektir.

Araca, araç üreticisi veya servis tarafından takografın montajı yapıldıktan sonra mutlaka bir kalibrasyon yapılmalıdır. Bu esnada aracın plakası belli olmadığından, plaka numarası girilemez. Ancak aracın plaka numarası belli olduktan sonra, aracı kullanıma sokmadan önce, aracın sahibi olan şirket firma kartını kullanarak araç plaka numarasını takografa girmelidir.(Bu işlem halen servislerde yapılmaktadır).Tabii bunun yapılabilmesi için takografın bu işlemi destekliyor olması gerekmekte.

Üye ülkeler, sürücü kartları ile ilgili bilgileri birbirleri ile elektronik ortamda, karşılıklı bildirecekler.Bu maksatla, üye ülkelerin kart bilgilerini değişim yapacakları TACHO NET bilgisayar sistemi geliştirilmiştir.Bu sistem üzerinden bilgi alışverişi yapılacaktır.

Sürücü kartı verileri; kart, takografa takılı iken indirilmek istenirse, ayrıca firma kartı kullanmak gerekmeyecektir.

1 Ekim 2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek değişiklikler;

Bu değişiklik güvenlikle ilgilidir ve mıknatıs koyarak yapılacak müdahalelere karşı geliştirilmiştir.

Takograf sensorundan takografın aldığı sinyallere yönelik manupilasyonları tespit etmek için, sensordan bağımsız bir veya daha fazla kaynaktan hareket bilgisi alınmalıdır. Sensor sıfır hareket bilgisi verdiğinde, diğer kaynaklardan aracın hareket halinde olduğu bilgisi alınırsa veya sensorun etrafındaki manyetik alanda bir değişiklik olursa, takograf ''Araç hareket çatışması'' hata bilgisini kaydedecektir.

Değişikliklere bakıldığı zaman, 1 Ekim 2011 de yürürlüğe girecek değişiklikler firmaların lehine görünürken, 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler bazı firmaları üzecek.

Uzaktan Veri İndirme

Takograf verilerinin uydu takip cihazı üzerinden indirilebilmesi için, hem takografın ve hem de uydu takip sisteminin uzaktan veri indirme için onaylanmış olması gerekiyor. Ayrıca, denetimleri kolaylaştırmak ve otomatik hız sınırlaması maksadı ile, önümüzdeki 5-10 yıl arasında, bütün dijital takograflı araçlara ayrıca araç takip sistemi takma zorunluluğu getirilmesi muhtemel. Bu nedenle uzun vadeli uydu takip sistemi yatırımlarında göz önünde bulundurulması gerekiyor. Uzaktan veri indirme için onaylı takograf sürümleri; sistemleri ise, Continental VDO 1.3 A ve yukarısı, EFKON EFAS 3 ve yukarısı, Stonridge SE5000 REV. 7 ve yukarısıdır.