Gürcistan Tektip Geçiş Belgeleri Tahsisi Hakkında!

Gürcistan Tektip Geçiş Belgeleri Tahsisi Hakkında!
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2502

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğümüzden sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla; Bakanlıklarınca GEBOS otomasyon sisteminde yapılan incelemede, kotası 10.000 adet çok girişli belgelerinden 13 adet, kotası 2.000 adet olan tek girişli geçiş belgelerinden 1.036 adet mevcudu bulunduğunun tespit edildiği ve gerçekleştirilen istişarelerde Suriye'de yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Suriye'ye ve Suriye üzerinden transit geçiş yaparak taşıma yapan bölge taşımacılarının Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden diğer ülkelere taşıma yapmaya başladıkları ve bu durumun geçiş belgesi kullanımını arttırdığının tespit edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazının devamında, 2012 yılı için ilave Gürcistan geçiş belgesi temin edilmesine yönelik olarak Bakanlıklarınca gerekli girişimlerin Gürcistan Makamları nezdinde sürdürülmekte olduğu, Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarımızın aksamadan devam etmesini teminen, 13 adet çok girişli geçiş belgesinin tükenmesi akabinde mevcut 1.036 adet Gürcistan tek girişli geçiş belgesinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde boş giriş dönüş yükü taşımaları ile yıl içerisinde adına çok girişli geçiş belgesi tahsisi yapılan taşıtlar hariç ve Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin 15 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü; 

"4-Gürcistan tektip geçiş belgeleri, Gürcistan'a veya Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarda adına Gürcistan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların çekici değişikliği yapmaları durumunda yeni taşıt kombinasyonunu gösterir kanıtlayıcı belgeleri (TIR Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi, Özel Fatura v.s.) dağıtım bürolarına çok girişli belge aslı ile birlikte ibraz etmeleri halinde tahsis edilir."

saklı kalmak kaydıyla sadece Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden yapılan ikili ve transit taşımalara tahsis edilmesi hususunda karar verildiği belirtilmektedir.

Yukarıda anılan hususlar Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden transit taşıma yapan üyelerimizin dikkatine önemle rica olunur.