Ham Petrol ve Akaryakıtın Serbest Dolaşıma Gireceği Gümrük İdareleri

Ham Petrol ve Akaryakıtın Serbest Dolaşıma Gireceği Gümrük İdareleri
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2266

30 Ekim 2012 tarih ve 28452 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 99 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.

İlgili Gümrük Genel Tebliği ilişikte yer almaktadır.

 Bu haberle ilgili dosyayı indirmek için tıklayın