Bülten Arşivi - Aralık 2010

"2011/KUGM- 01 / GENEL" nolu Genelge Yayınlanmıştır.

ARLOD

12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.