2011 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Yayınlanmıştır.

2011 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Yayınlanmıştır.
(UND) Okunma Sayısı : 2303

27 Nisan 2011 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Danışma Komisyonu toplantısındaki gündem maddelerinin KUGM'ce yeniden incelenmesi sonucu Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi revize edilip 10 Mayıs 2011 tarihinde yayınlanmıştır.

Revize edilen maddelere göre;

Adına çok girişli belge tahsis edilen firmalar, çok girişli geçiş belgesi fotokopilerini ilgili dağıtım bürolarına ibraz ederek Fransa'ya veya Fransa üzerinden transit olarak yapacakları taşımaları GEBOS otomasyon sistemine işletebileceklerdir.

Danışma Komisyonu yılda iki yerine bir kez toplanacaktır.

Zorunlu iade edilmesi gereken belgelere Lüksemburg, Makedonya 3.ülke, Polonya/boş giriş-3.ülke, Romanya ücretsiz belgeler eklenmiştir.

Avusturya'ya ve İtalya'ya yapılan taşımalarda; TIR karneli taşımalarda karnenin 12.bölümündeki boşaltma gümrük idaresinin Avusturya/İtalya olarak belirtilmesi şartı kaldırılmıştır. Beyannamede varış ülkesi olarak belirtilme şartı devam etmektedir.

Slovenya belgesinin kaşesiz olarak verilmesi sadece sözleşmeli/kiralık araçlar için geçerli olacaktır.

Slovenya geçiş belgesi talep eden taşıta, başka bir firmaya ait Avusturya geçiş belgesi ibrazı halinde Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir.

Rusya Geçiş belgesi alımında, antrepolardan Rus taşıt yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evraklara TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe eklenmiştir.

Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara, Canlı çiçek yüklü taşıtlara, dondurulmuş gıda maddesi olarak belirtilmiş yükler ile sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara, Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarı römorklara, Fatura değeri en az 250.000 Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara Bulgaristan üzeri tanımlanan Avrupa varış ülke güzergahları dikkate alınarak, talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi de tahsis edilir.

Sarp veya Türkgözü veya Gürbulak'tan çıkış yaparak Kazakistan'a veya Kırgızistan'a yük götüren ve dönüşlerinde Rusya'dan dönüş yükü alacağını beyan eden taşıtlara Rusya ikili hak ediş geçiş belgesi, Rusya üzeri dönüş yapacak olanlara ise Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecektir.

Ukrayna varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde Romanya ücretli transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri tahsis edilecektir.

Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya'dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya boş giriş/3.ülke geçiş belgesi tahsis edilecektir.

Fransa'ya yapılacak taşımalarda Yunanistan- Makedonya- Sırbistan- Hırvatistan- Slovenya- Avusturya- Almanya güzergahı kullanılabilecektir.

Fransa, İspanya, İsviçre ve Portekiz'e yönelik olarak yapılacak taşımalarda Macaristan'ı takiben Slovakya- Çek Cumhuriyeti- Almanya güzergahları eklenmiştir.