Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi ile İlgili Genelge

Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi ile İlgili Genelge
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2288

Gümrük Müsteşarlığı'nın 04.07.2011 tarih ve 2011/36 sayılı Genelgesi ile Kâğıtsız Beyanname Sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış ve sistemin uygulaması ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Bilindiği üzere, yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilen Kâğıtsız Beyanname Sisteminde, beyanname ve beyanname eki belgeler tamamen elektronik ortamda işlem görmekte ve sisteme geçilen gümrük idarelerinde kâğıt ortamında beyanname ve belge kullanımı kaldırılmaktadır.

Uygulamanın gümrük idareleri arasında aşamalı olarak yaygınlaştırılması ve transit rejiminin özellik arz etmesi nedeniyle, Kâğıtsız Beyanname Sistemine geçen ve sisteme henüz geçmemiş gümrük idareleri arasındaki işlemlerde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla, kâğıtsız beyanname sistemine geçen gümrük idarelerinde transit rejimi işlemlerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

BİLGE Sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen transit rejimine ilişkin beyanname ve beyanname eki belgeler asıl sorumlu tarafından e-imza ile imzalanacaktır.

Elektronik ortamda imzalanan beyanname eki belgeler yükümlüsünce taranarak gümrük idaresine e-belge sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.

Gümrük Yönetmeliği Ek-14'te yer alan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında transit işlemleri için kullanılması öngörülen beyanname nüshalarının yükümlü tarafından bilgisayar çıktıları alınacak, yine yükümlü tarafından bilgisayar çıktıları ıslak imza ile imzalanarak doğrudan muayene memuruna ibraz edilecek, gümrük idaresinde ayrıca kabul işlemi yapılmayacaktır.

Muayene işlemlerinin tamamlanmasından sonraki aşamada uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Söz konusu genelge ekte yer almaktadır.

Bu haberle ilgili dosyayı indirmek için tıklayın