Kiralık/Özmal Taşıt Oranlarına İlişkin Hatırlatma

Kiralık/Özmal Taşıt Oranlarına İlişkin Hatırlatma
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2412

Bilindiği üzere, 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler uyarınca; C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları yetki belgelerine kaydettirebilirler.

Bu kapsamda, C2, L2 ve M3 türü yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde özmal taşıt sayısının yarısından daha fazla olan sözleşmeli taşıt sayılarını 31.12.2012 tarihine kadar söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 31.12.2012 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin sözleşmeli taşıtlarının tamamı Bakanlıkça taşıt belgelerinden re'sen (kendiliğinden) düşürülecektir.