Trafikteki üç araçtan biri yaşlı

Trafikteki üç araçtan biri yaşlı
(Dünya Gazetesi) Okunma Sayısı : 2386

Türkiye'de her 3 araçtan biri 15 yaş ve üzerinde bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2012 Temmuz sonu itibariyle Türkiye'de 16 milyon 145 bin 521 adet tescilli araç bulunuyor. Bunların 7 milyon 72 bin 365'i yeni tescil, 6 milyon 569 bin 76'sı devir tescil, 2 milyon 504 bin 80'i de nakil tescil olarak kayıtlı.

Araçların hangi vergi dairesinden tescil edildiğine bakıldığında İstanbul'daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi 3 milyon 4 bin 945 adet araç ile ilk sırada yer aldı. Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi 1 milyon 303 bin 269 adet araç tescili ile ikinci, İzmir Taşıtlar Vergi Dairesi 717 bin 26 adet araç tescili ile üçüncü, Antalya Muratpaşa Vergi Dairesi 421 bin 874 adet araç tescili ile dördüncü, Adana Çukurova Vergi Dairesi de 403 bin 180 araç tescili ile beşinci sırada yer aldı. Otomasyonlu diğer vergi dairelerinde de 9 milyon 910 bin 232 araç tescili yapıldı.

Araçlar eskidi

Türkiye'de kullanılan taşıtların model olarak çok fazla yenilenemediği ve her 100 araçtan 34'ünün 15 yaş ve üzerinde olduğu görüldü. Verilere göre, Temmuz sonu itibariyle 2012 model 734 bin 392 adet taşıtın trafiğe tescili yapıldı. Bu da toplam aracın yüzde 4,5'ine denk geliyor.

2012, 2011 ve 2010 model taşıtların sayısı 2 milyon 789 bin 275, bunların toplam araç içindeki payı da yüzde 17,27 olarak belirlendi. 2012, 2011, 2010, 2009 ve 2008 model araçların toplam sayısı ise 4 milyon 232 bin 864 olarak saptandı. Böylece 0-5 yaş araçların toplam taşıtlara oranı da yüzde 26,21 oldu.

Türkiye'de 6-10 yaş grubundaki taşıt sayısı ise 4 milyon 104 bin 262 şeklinde belirlendi. Bu gruptaki araçlar da toplam araçların yüzde 25,42'sini oluşturdu. 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 model taşıtların sayısı da 2 milyon 302 bin 869 olurken, bu grup yüzde 14,26'lık bir orana sahip oldu.

Otomasyonlu merkezlerde tescili yapılan taşıtların yüzde 34'ünü meydana getiren 5 milyon 505 bin 497'si ise 1997 ve daha önceki modellerden oluştu. Bunların da önemli bölümünün daha çok kırsal bölgelerde kullanıldığı belirtildi.

En çok İstanbullu model yeniledi

Modelleri itibariyle tescilli araç sayılarına bakıldığında tescil edilen 2012 model 734 bin 392 araç bulunurken, en çok yeni aracın İstanbul'da alındığı görüldü.

Bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar 2012 model olarak İstanbul Nakil Vasıta Vergi Dairesi'ne 237 bin 962, Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi'ne 57 bin 414, İzmir Taşıtlar Vergi Dairesi'ne 31 bin 185, Bursa Yeşil Vergi Dairesi'ne 19 bin 72, Adana Çukurova Vergi Dairesi'ne 18 bin 136, Antalya Muratpaşa Vergi Dairesi'ne 17 bin 235, otomasyonlu diğer vergi dairelerine ise 31 bin 185 aracın kaydı yapıldı.

Söz konusu taşıtların silindir hacmine göre sınıflandırılması sonucunda da en büyük grubu 1201-1500 cc arasındaki taşıtlar oluşturdu. Bu gruptaki taşıt sayısı 3 milyon 805 bin 692 olurken, bunu 3 milyon 288 bin 544 taşıt ile 1501-1600 cc grubundaki taşıtlar izledi. 0-1000 cc arasındaki taşıtların sayısı 2 milyon 375 bin 677 olarak saptandı.