Lojistik köy projeleri hızla hayata geçmeli

- Hizmetix Dergisi - Okunma Sayısı : 1764

ARLOD (Araç Lojistikçileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, araç lojistik hizmetlerinde Türkiye'nin dünyadaki rakipleriyle olan yarışta üst basamaklara çıkabilmesi için Türkiye'deki limanların modern hale getirilmesi gerektiğini ve lojistik köylerin kurulmasının önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'de araç lojistiği kavramının sıradan taşımacılığın ötesinde, bilimsel boyutlarıyla ele alındığını ve uluslararası rekabetin gerektiği koşullar içinde gelişmeye devam ettiğini ifade eden ARLOD (Araç Lojistikçileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, "Böyle bir gelişim sektörümüzü küreselleşme sürecinde önemli kılıyor. Araç lojistiği sektörü, otomotiv sektörü gibi Batı standartlarına sahip ve hızla gelişen, yoğun rekabetin yaşandığı, insan kaynaklarıyla, bilgi sistemleriyle, eğitimiyle önemli yatırımların yapıldığı bir sektör. Günümüzde hizmet üretim maliyetleri birbirine yakın değerler arz ettiği global pazarda rekabet edebilir olabilmek açısından lojistik hizmetlerin önemi arttı. Böyle bir rekabet ortamında pazar payının, karın arttırabilmesinin ve sürdürebilir olmasının en önemli unsuru düşük maliyette girdi temini ve hizmette rekabet edebilir fiyatlarla ve zamanında pazara sunulmasını sağlayan lojistik faaliyetleridir" diye konuştu.

"LİMANLARIMIZDA SORUNSUZ GEÇİŞ SAĞLANMALI"

"Otomotiv sektörünün beklentilerine cevap verebilmek amacıyla müşterilerin ihtiyacını karşılamak, ürünün üretildiği noktadan son kullanıcının bulunduğu tüketim noktasına kadar efektif ve etkin bir şekilde bilgi akışının, tüm hizmetlerin ve bilginin planlanması ana hedefimiz olmalı" diyen Ağaçlı, bugün sektörde olumsuz bir rekabet ve karsızlık probleminin yaşandığına dikkat çekti. Ağaçlı sözlerine şöyle devam etti:

"Petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte ülkemizde akaryakıta uygulanan vergiler başlı başına yüksek girdi maliyeti oluşturmaya devam ediyor. Limanlarımızda yaşanan eksiklikler, atıl kapasite, Türkiye'de lojistiğin gelişme hızının önünü kesiyor. Limanlarda geçişlerin sorunsuz olması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve sorunsuz geçişin sağlanması gerekiyor. Limanların modernleştirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve transit taşımacılık faaliyetlerinde trafiğin geçiş koridoru olma özelliğine kavuşturulması gerekiyor. Lojistik sektöründe güvenli, ucuz ve hızlı hizmet sağlayan bir yapılanma geliştirilmeli, önemli üretim ve tüketim bölgelerinde bölgesel ve küresel ihtiyaçlara cevap verebilecek lojistik merkezler oluşturulmalı ve mevcut eksikliklerin giderilmesi, sürdürülebilir ve piyasa şartlarına uygun rekabet koşulları sağlanması durumunda sektörün Türk ekonomisine katkısı çok önemli düzeylere çıkabilecektir."

"LOJİSTİK KÖYLERE İHTİYAÇ VAR"

Araç taşımacılığında Türkiye'nin rakipleriyle yaşadığı rekabet ortamında daha avantajlı bir konuma gelebilmesi için lojistik köylere ihtiyacı olduğunun altını çizen Adnan Ağaçlı, ARLOD olarak bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini ve bunu sektörde hizmet üreten firmalarla paylaştıklarını söyledi. Özellikle Marmara Bölgesi'nin araç lojistiğinde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ağaçlı, "İstanbul'da lojistik köy kurulması yönünde bir projemiz bulunuyor. Proje ana hatlarıyla; uluslararası ve yurt içi taşımacılara, gümrük firmalarına, ithalat, ihracat yapan kurumlara ve araç lojistiği yapan sektörümüze cevap verecek potansiyelde olması gerekiyor. Aynı zamanda lojistik köye araç giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız ve ayrı olarak projelendirilmesi, araç lojistiği sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üniteleri, uluslararası ve yurt içi lojistik şirketleri ofis binaları, gümrük idari birimleri, antrepolar, depolar, TIR parkı, akaryakıt istasyonları, tamir ve bakım merkezleri, banka, postane ve marketlerin yanı sıra otel, restoran, dinlenme yerleri, yeşil alan gibi sosyal tesislerin de yer aldığı teknolojik altyapı ile donatılmış örnek bir lojistik üs olması gerekiyor. Bu sayede Türkiye'nin ekonomik kalkınma hızı artacak ve 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak daha hızlı olacak" dedi.