Yeni Başkan Ağaçlı: En önemli sorunumuz Rusya

- www.lojistikhaber.com - Okunma Sayısı : 1743

Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD), kuruluşunun 2. yılında 3. Olağan Genel Kurulunu 19 Şubat 2008'de gerçekleştirdi. ARLOD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Adnan Ağaçlı seçilirken, Hakan Albayrak ve Osman Küçükertan da Başkan Yardımcısı oldular

Araç Lojistikçileri Derneği'nin (ARLOD) 3. Genel Kurul Toplantısı İstanbul Kadıköy'deki merkezinde 19 Şubat 2008'de üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Adnan Ağaçlı 3. dönem için de ARLOD'a Başkan seçildi.

Toplantıda ARLOD üyelerinin otomotiv pazarıyla ilgili, 2007 yılından başlayan global dalgalanmaya rağmen pozitif oldukları görüldü. Sektör, 2008'e göre üretim ve ihracatta ciddi artışlar bekliyor ve buna göre yapılanmaya çalışıyor. Bu da araç taşımacılık filolarının, yani yeni araç alımlarının artacağını gösteriyor. Zaten, Başkan Ağaçlı da bu yönde sorduğumuz bir soruya "evet" diye cevap verdi.

Otomotiv pazarının her geçen yıl biraz daha büyüyeceğini baz alarak hesaplarını yapan araç taşımacıları, asıl yüklerinin ise ihracata yönelik olacağının bilincindeler. Dolayısıyla, genel anlamda ihraç pazarlarına yönelik taşıma sorunlarından doğrudan etkileniyorlar ve çözümlerini de buna göre arıyorlar.

ARLOD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, "maalesef, gerek belge, gerekse başka nedenlerden dolayı yurtdışı taşımalarımızda ızdırap çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor" dedi.

"En büyük sorun Rusya ile"

Yurtdışı taşımalarda şimdilik en büyük sorunu Rusya ile yaşadıklarının altını Çizen Ağaçlı, "Rusya'ya, karşıya geçmede gemi sıkıntısı çekiyoruz. En büyük sıkıntımız Rusya ile" dedi. Ağaçlı, söz konusu bu sıkıntının oluşmasında iki ülkenin de payları bulunduğunu dile getirerek, yeterli sayıda gemi olmadığı için teslim sürelerinin geciktiğini, araç kuyruklarının meydana geldiğini belirtti. Gemi konduğunda da hat sahiplerinin sorun yaşadığını, ancak, hem gemi, hem de hat sahipleri sıkıntısı aşıldığında, bu sefer de geçiş belgesinin karşılarına çıktığını kaydeden Ağaçlı, bunun ortasını bir türlü bulamadıklarını söyledi.

KUGM'nin Rusya ile sorunu bir an önce çözmesi bekleniyor

Ağaçlı, tüm sektörde olduğu gibi, kendileri için de öncelikli sorunun taşıma belgeleri ve kotalardan kaynaklandığını yineleyerek, çözüm için hem sektör dernekleri, hem de resmi kurumlarla birlikte, ortak hareket ettiklerini dile getirdi.

Global pazardaki gelişmelerin Türkiye üzerinde de olumsuz etkisinin tabii olarak görüldüğünü kaydeden Ağaçlı, sektörün ekonomideki dalgalanmayı aşmakla sorunlarının bitmeyeceğini, çünkü geçiş belgesi sıkıntısının devam ettiğini ifade etti. Ağaçlı, bütün girişimlerine rağmen hala bir sonuç alamadıklarının altını çizerek, "geriye Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün (KUGM) Rus yetkililerle yapması gereken görüşmeler kalıyor. Ancak onların bir çözüm bulmasını ümit ediyoruz" dedi.

Sorunlar yığınla

Rusya ile sorunları aşmak amacıyla alternetif arayışlara girdiklerini, örneğin Ukrayna üzerinden geçmeyi denediklerini, ancak her ülkenin kendi kuralları olduğu gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Ağaçlı, "başka arayışlarımız da var. Novorosky'e direk gidelim, olmadı Zonguldak'tan direk gidelim diyoruz oradan da sıkıntı var. Malesef Rusya'ya tatmin edici bir nakliye gerçekleştiremiyoruz. Güvenlik, yükseklik, ağırlık, gemi yetersizliği, geçiş belgeleri ve şoför gibi yığınla sorunlarımız var. Bir an önce çözüm bekliyoruz, Bakanlık ne yapacaksa yapsın" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan sorunun çözümünü görüşmek için randevü talep ettiklerini söyleyen ARLOD Başkan Yardımcısı Osman Küçükertan ise, bu konuda sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Omsan'ın Romanya'da şubesinin olması diğer taşımacılara göre şanslı olmasını sağlıyor. Ancak Küçükertan, bunun anlık ve geçici çözüm olduğunu söylüyor.

Küçükertan: Limanlar gibi altyapı, geçiş belgesi ve eğitim eksikliği sorunları giderek artıyor

Araç taşımacılığında Türkiye'de öncelikli sorunların ve bunların sıralamasının nasıl olduğu sorusu üzerine Küçükertan, "Otomotiv sanayiinde artan üretime karşın taşımacılığında kapasite eksikliği olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, ciddi bir altyapı eksikliği yaşandığı da ortada duruyor. Altyapı eksikliği, özellikle ihracatın arttığı günümüzde kendisini daha yoğun bir şekilde hissettiriyor. Bu anlamda bakıldığında ihraç taşımalarında limanlarımız yetersiz kalıyor.

Çözüm ortak akılda

Osman Küçükertan, yine, Rusya ağırlıklı olmak üzere geçiş belgelerinde yaşanan sıkıntının devam ettiğine dikkat çekerek, diğer öncelikli sorunun da istihdam edilen şoförlerdeki eğitim eksikliği olduğunu vurguladı.

Çözümü de söyleyen Küçükertan; "Bilindiği gibi devletler arası ilişkilerde mutakabiliyet –karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliği anlayışı- esastır. Bütün platformlarda ancak ortak hareket ederek, ortak akılla çözüm bulabiliriz" dedi.

Üretimde ve ihracatta artış beklentisi

ARLOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Albayrak ise, 2008 yılında sektörde yüzde 20'lik üretim artışı beklediklerini söyledi. Albayrak'a göre, yüzde 20'lik toplam üretim artışı 1 milyon 500 bin adetlik bir pazar büyüklüğü anlamına gelecek. Otomotiv sanayii 2007 yılında toplam 1.1 milyon adetlik üretim yakalamıştı. Bu üretimin 635 bini otomobil olarak gerçekleşmişti.

Albayrak, bunun dışında sektörde bir büyüme beklemediklerini, zaten üretimin, üretim merkezlerinin, yatırımların, taleplerin ve kapasitelerin belli olduğunu, ancak, ihracatta artış beklediklerini kaydetti.

Araç lojistiği sektörünün öncelikli 3 ana sorunu

  • Altyapı eksikliği
  • Geçiş belgeleri sorunu
  • Şoför eğitiminde yetersizlik

 

 

ARLOD'da yeni yönetim

Dernek 3. Olağan Genel Kurulu ARLOD'un İstanbul Kadıköy'deki dernek merkezinde 19 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul Başkanlık Divan'ın oluşturulmasının ardından Arlod Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı Genel Kurul etkinliklerini dile getirdi. Ardından, ARLOD Danışmanı Reha Uran, yıllık faaliyet raporunu ve bütçe gerçekleşmelerini sundu.

Toplantıda, mevcut ARLOD Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Ayrıca, 2008 yılı tahmini bütçe Genel Kurul'a arz edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde istifa, görev değişikliği ve tüzük değişikliği sebebiyle boşalan asil ve yedek üyelik için adaylar belirlendikten sonra yapılan seçimlerde oy birliği sağlandı ve yeni görevlendirmeler şöyle oluştu.

Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Adnan Ağaçlı...............YK Başkanı
Hakan Albayrak...........YK Başkan Yardımcısı
Osman Küçükertan......YK.Başkan Yardımcısı
Ömer Gürsoy................Genel Sekreter
Anıl Gülaç....................Sayman

Yedek Üyeler
Ali Akyol
Ufuk Keçecioğlu
M.Cihan Aknil
Fevzi Albayrak
Müjdet Kahraman

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler
Ömer Küçüksari.........DK Başkanı
Orhan Doğan.............DK Başkan Yard.
Serkan Tekneci..........DK Üyesi

Yedek Üyeler
Ferhat Selamoğlu
Cevdet Ağaçli
Tolga Kahraman