Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü,Usuller ile Tartı, Boyut Ölçüm Toleransı hk.

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü,Usuller ile Tartı, Boyut Ölçüm Toleransı hk.
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2713

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik

08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan ve insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu ve motorsuz araçlar ile yabancı plakalı araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleranslarına ilişkin usul ve esasları kapsayan "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik" yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında getirilen değişikliklerin ilki tartı toleranslarında yapılmıştır. Buna göre; tartı toleransı, en çok [(aracın azami ağırlığının % 3,75'i) + 500] kilogram olacak şekilde kabul edilecektir.

Boyut ölçüm toleransı uygulaması

MADDE 8 – (1) Boyut ölçüm toleransı; en çok araçların 5 inci maddede belirlenen boyutlarının % 2'si olarak kabul edilir.

Getirilen bir diğer değişiklikte, kış lastiği uygulamasında yapılmıştır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilecekken hükme uymayan aracın işletenine 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin Bakanlığa verdiği yetki çerçevesinde 500 Türk Lirası tutarında idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecektir.

Söz konusu "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik" ilişikte yer almaktadır.

Bu haberle ilgili dosyayı indirmek için tıklayın