Konteyner ve Oto Taşımalarına Dair Yönetmelik Değişikliği

Konteyner ve Oto Taşımalarına Dair Yönetmelik Değişikliği
(ARLOD) Okunma Sayısı : 2347

Sayın Üyemiz,

Bugün yayınlanan (7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı) Resmi Gazete'de yer alan "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı Ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 8 Kasım 2012 tarihli "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı Ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğine" aşağıdaki "Geçici Madde 1" eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan gabari ile ilgili hüküm, konteyner taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için söz konusu taşımaları yapan araçların gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 1/7/2014 tarihinden itibaren uygulanır."

Söz konusu ek madde kapsamında, ilgili Yönetmeliğin Araçların Yüklenmesine İlişkin Usuller ile ilgili 6. Maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan "gabari dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez." hükmü dahilinde yaşanan ve özellikle konteyner ve oto taşımalarında karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi amacıyla Yönetmeliğin ilgili maddesinin konteyner ve oto taşıyan araçlara uygulanması 1 Temmuz 2014 tarihine ertelenmiştir.

Bu değişiklik ile birlikte, güzergâh üzerinde yapılan araç ağırlık-boyut kontrollerinde konteyner ve oto taşıyan taşıtlara dair 1 Temmuz 2014 tarihine kadar herhangi cezai işlemler uygulanmayacaktır.

İlgili Resmi Gazete haberi ve Yönetmelik ilişikte yer almaktadır.