Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?
(ARLOD) Okunma Sayısı : 4465

"Lojistik " denince ne anlıyoruz, işletmeler için önemi nedir ?

1. LOJİSTİK NEDİR?

"Lojistik " denince ne anlıyoruz, işletmeler için önemi nedir ?

2. GÜNÜMÜZDE İŞLETMELER LOJİSTİK SÜREÇLERİ NASIL YÖNETİYOR?

Lojistik süreçler konusunda kimler sorumlu ? Yetki ve görevleri nedir ?

Lojistik süreçler tek elden yönetilmeli mi? Yönetilmeli ise faydaları neler?

Dünyada ki lojistik uygulamalar nasıl? Yurtdışında firmalar lojistik süreçlerini nasıl yönetmekte ? Türkiyede nasıl yönetiyoruz ?

3. LOJİSTİK PARTNER SEÇİMİ

Lojistik partner seçerken dikkat edilecek hususlar

Hangi hizmetler iç in partner seçmeliyiz.?

Forwarder , 3PL / 4 PL yapısı.

Lojistik sektöründe hizmet veren firmaların yapıları, vermekte olduğu hizmetler

Hangi hizmetleri dışardan alıyor, hangi lojistik süreçleri kendimiz yönetiyoruz.

Outsourcing nedir ? Faydaları nelerdir ?

4. LOJİSTİK TEKNİK BİLGİ

TIR, Treyler çeşitleri ve teknik bilgileri

Konteyner çeşitleri ve teknik bilgileri

Havayolu taşıması ile ilgili teknik bilgiler

Demiryolu teknik bilgileri ve vagon çeşitleri

Dahili taşıma ve uygulama teknik bilgileri

Depo Çeşitleri, fonksiyonları

Elleçleme ürünleri ve araçları ( Forklift, Transpalet, Reachtruck vs.)

Raflama sistemi ve çeşitleri

Taşımacılıkta kullanılan dökü manlar ve önemi

5. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ, LOJİSTİK AÇIDAN AMBALAJIN ÖNEMİ

Palet çeşitleri

Kolileme, Kasalama vb. gibi ambalajlamada dikkat edilecek hususlar

6. INCOTERMS ( ULUS.TİCARET ŞEKİLLERİ)

Dış ticaret terimlerinin taşımacılık ile olan ilişkisi

7. GÜMRÜKLÜ SAHALAR ve ÇEŞİTLERİ

Antrepo çeşitleri ve özellikleri

Gümrük sahaları

Serbest bölgeler ve taşımacılık yönünden irdelenmesi

8. GÜMRÜKLEME SÜRECİ ve UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Gümrükleme uygulamaları ve örnekleri ( Dahilde işleme, Hariçte işleme, Bedelsiz işlemler vs. )

9. NAVLUN TEKLİF TÜRLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kara, Deniz, Havayolu navlun teklifi örnekleri incelenmesi

Navlun hesaplamada dikkat edilmesi gereken hususlar

Case Study ( Örnek navlun hesaplamaları)

10. TAŞIMACILIK / LOJİSTİK SÖZLEŞMELERİ, TAŞIYAN ve TAŞITTIRAN İÇİN ÖNEMİ

Neden nakliye sözleşmesi gereklidir ?

Sözleşmenin taraflara getirdiği sorumluluklar nelerdir ?

Sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar

Sağladığı avantajlar

Örnek sözleşme inceleme

11. TAŞIMACILIKTA SİGORTANIN ÖNEMİ, CMR KONVANSİYONU NEDİR?

Neden sigorta yaptırmalıyız ?

Taşıyanın ve taşıtanın alması gereken önlemler

Hasar vukuunda yapılması gereken işlemler

Sigortanın geçersiz olduğu durumlar

12. TAŞIMA ESNASINDA MEYDANA GELEN HASARLAR, NEDENLERİ ve ALINACAK ÖNLEMLER

Örnekler

Yanlış ambalajlama, paletleme

Yükleme Boşaltmada meydana gelen hasarlar

Dikkat edilmesi gereken hususlar

13. MAL TİPLERİ ve Ö ZELLİKLERİ

Gıda, Tekstil, İlaç, Kimyasal ürünlerinin incelenmesi

14. LOJİSTİK IT ÇÖZÜMLERİ ve TARAFLARA GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

Araç takip sistemi

Barkod çözümleri

EDI ( Electronic Data Interchange )

15. GÜZERGAHLAR ( LOJİSTİK FİRMASI HANGİ GÜZERGAHLARI KULLANMAKTA )

Türkiye Çıkış Kapıları

Uluslararası güzergahlar

Program Sonunda Hedeflenen Bilgi Düzeyi:

* Yönetilmekte olunan lojistik süreçlerin optimize edilmesini sağlamak,

* İhtiyaca yönelik tedarikçi seçimlerinin doğru yapıya oturtulmasını sağ lamak,

* İhracat veya ithalat ile ilgili lojistik süreçlerin doğru bir şekilde yö netilmesini sağlamak ,

* Lojistik firmaları ile ortak bir dil oluşturmak,

* Taş ımacılık ile ilgili tüm teknik bilgilere hakim olmak,

* Maliyet avantajının ne şekilde yaratılacağını bilmek,

* Uygulamada meydana gelecek hataların minimize edilmesi ve problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Bu haberle ilgili dosyayı indirmek için tıklayın