Bülten Arşivi - Temmuz 2011

Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi ile İlgili Genelge

ARLOD

Gümrük Müsteşarlığı'nın 04.07.2011 tarih ve 2011/36 sayılı Genelgesi ile Kâğıtsız Beyanname Sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış ve sistemin uygulaması ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Bilindiği üzere, yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilen Kâğıtsız Beyanname Sisteminde, beyanname ve beyanname eki belgeler tamamen elektronik ortamda işlem görmekte ve sisteme geçilen gümrük idarelerinde kâğıt ortamında beyanname ve belge kullanımı kaldırılmaktadır.